عملیات حرارتی علمی و تخصصی

ارائه انواع خدمات عملیات حرارتی سطحی و حجمی از جمله کوئنچ و تمپر، آستمپرینگ، مارتمپرینگ، نرمالایزینگ، آنیلینگ، همگن سازی، کربورایزینگ، محلول سازی و پیر سختی، اینداکشن، سخت کاری با شعله و... برای آلیاژهای آهنی و غیر آهنی. ما، ارائه بالاترین کیفیت را با بهره مندی از دانش و تجربه، وظیفه خود میدانیم...

کوئنچ و تمپر

کوئنچ فرآیند سریع سرد کردن قطعه با سرعت مشخص از دمای بالا و مشخص است. هدف از این کار عموما بدست آوردن مارتنزیت در فولادها یا سایر ساختارها در آلیاژهای آهنی و غیر آهنی است.
تمپر فرآیندی است که برای بهبود خواص به خصوص افزایش مقاومت قطعه در برابر شکست انجام میشود و یکی از بخشهای بسیار مهم و حیاتی در فرآیند کوئنچ و تمپر است.

آستمپرینگ

آستمپرینگ فرآیند سریع سرد کردن قطعه از دمای بالا تا دماهای میانی است و معمولا با استفاده از نمکهای مذاب انجام میشود. هدف آن دستیابی به ساختار بینیت که دارای استحکام و مقاومت به ضربه بالا است می باشد. همچنین اعوجاج، دفرمگی و خطر شکستن قطعه در این فرآیند به مراتب از فرآیند کوئنچ کمتر است. 

مارتمپرینگ

مارتمپر فرآیند خنک کردن چند مرحله ای قطعه جهت حصول مارتنزیت است که برای جلوگیری از اعوجاج، دفرمگی و احتمال شکست قطعات پیچیده انجام میشود.

نرمالایزینگ

هدف از نرمالایزینگ یکنواختی ساختار، بهبود خواص قطعه، بهبود خواص ماشینکاری، آماده سازی قطعه جهت سیکلهای بعدی عملیات حرارتی و در نهایت بهبود استحکام و ضربه پذیری در فرآیند کوئنچ و تمپر می باشد. 

آنیلینگ

فرآیند آنیل انواع گوناگونی دارد که متناسب با خواص مد نظر و نوع جنس هر کدام یا تعدادی از آنها انتخاب میشوند. هدف کلی از فرآیند آنیل، از بین بردن غیر یکنواختی ساختار، از بین بردن هر گونه تنش ناشی از فرآیندهای تولید یا سرویس، بهبود خواص ماشینکاری و به عبارت کلی بازگرداندن خواص فلز به پایه ای ترین حالت ممکن است.

همگن سازی

اعوجاج، جدایش و عدم یکنواختی در ترکیب شیمیایی که ناشی از فرایندهای ریخته گری، جوشکاری و شکل دهی می باشد تـاثیر منفـی بسیاری بر خواص مکانیکی قطعه مورد نظر دارد. عملیات حرارتی همگن سازی، با حذف این شرایط نامطلوب، خـواص مکـانیکی قطعـه را در حد مطلوبی بهبود می بخشد.

محلول سازی و پیرسختی

این روش یکی از رایج ترین روشها در افزایش استحکام و سختی آلیاژهای غیرآهنی و برخی از آلیاژهای آهنی است. در این روش ابتدا قطعه تا دمای بالا گرم شده و سپس کوئنچ می شود. پس از آن با سیکلهای حرارتی متفاوت مطلوب ترین خواص استحکامی و ضربه پذیری طی فرآیندهای پیر سختی بدست می آید.

کربورایزینگ

عملیات کربورایزینگ یکی از زیرمجموعه های عملیات حرارتی سطحی است که در طی آن با نفوذ کربن به سطح فولاد کم کربن استحکام سطح آن افزایش می یابد. عمق نفوذ کربن می تواند بر اساس جنس، نوع فرآیند و شکل قطعه تا 4 میلیمتر نیز افزایش یابد.

اینداکشن

یکی از فرآیندهای عملیات حرارتی سطحی است که با استفاده از کویل القایی درجه حرارت سطح قطعه تا دمای آستنیته بالا رفته و با متد خنک کاری مناسب، ساختار مارتنزیت در سطح قطعه حاصل می شود. با توجه به اینکه ساختار مارتنزیت بدست آمده ساختاری بسیار ترد و شکننده می باشد لازم است حتما در ادامه، قطعه اینداکشن شده در دما و زمان مناسب تمپر شود.

فلیمینگ

این فرآیند یکی از زیرمجموعه های فرآیند عملیات حرارتی سطحی است که نسبت به سایر روشها از حساسیت های بالاتری نیز برخوردار است. در این روش با استفاده از شعله سطح قطعه گرم شده و پس از آن با کوئنچ کردن در محیط مناسب ساختار مارتنزیت حاصل می شود. در این فرآیند نیز تمپر کردن پس از کوئنچ امری ضروری است. این روش برای قطعات پیچیده، قطعاتی با چندین خاصیت متفاوت و تیراژ محدود بسیار موثر است.