تماس با ما

کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی مشهد (جاده کلات)
نبش کوشش 13، شماره 235


مرکز تحقیقات: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد
ساختمان فناوری های نوین

051-32453094
051-32453412
051-32454289


Email: info@fooladafrooz.com